هاست کلود لینوکس فرانسه

FRCL-100

100 مگابایت فضا
ترافیک نامحدود
10 عدد ایمیل
1 عدد FTP
سرور لینوکس فرانسه
کلود لینوکس
فایروال لایه 7
کنترل پنل قدرتمند سی پنل

FRCL-500

500 مگابایت فضا
ترافیک نامحدود
30 عدد ایمیل
1 عدد FTP
سرور لینوکس فرانسه
کلود لینوکس
فایروال لایه 7
کنترل پنل قدرتمند سی پنل

FRCL-1GB

1 گیگابایت فضا
ترافیک نامحدود
40 عدد ایمیل
5 عدد FTP
سرور لینوکس فرانسه
کلود لینوکس
فایروال لایه 7
کنترل پنل قدرتمند سی پنل

FRCL-2GB

2 گیگابایت فضا
ترافیک نامحدود
50 عدد ایمیل
8 عدد FTP
سرور لینوکس فرانسه
کلود لینوکس
فایروال لایه 7
کنترل پنل قدرتمند سی پنل

FRCL-5GB

5 گیگابایت فضا
ترافیک نامحدود
60 عدد ایمیل
10 عدد FTP
سرور لینوکس فرانسه
کلود لینوکس
فایروال لایه 7
کنترل پنل قدرتمند سی پنل

FRCL-10GB

10 گیگابایت فضا
ترافیک نامحدود
70 عدد ایمیل
15 عدد FTP
سرور لینوکس فرانسه
کلود لینوکس
فایروال لایه 7
کنترل پنل قدرتمند سی پنل

Powered by WHMCompleteSolution