هاست ویندوز فرانسه

FRW-100

100 مگابایت فضا
ترافیک نامحدود
10 عدد ایمیل
1 عدد FTP
سرور ویندوز فرانسه
کنترل پنل قدرتمند پلسک
امکان پشتیبان گیری خودکار

FRW-500

500 مگابایت فضا
ترافیک نامحدود
30 عدد ایمیل
1 عدد FTP
سرور ویندوز فرانسه
کنترل پنل قدرتمند پلسک
امکان پشتیبان گیری خودکار

FRW-1GB

1 گیگابایت فضا
ترافیک نامحدود
40 عدد ایمیل
5 عدد FTP
سرور ویندوز فرانسه
کنترل پنل قدرتمند پلسک
امکان پشتیبان گیری خودکار

FRW-2G

2 گیگابایت فضا
ترافیک نامحدود
50 عدد ایمیل
8 عدد FTP
سرور ویندوز فرانسه
کنترل پنل قدرتمند پلسک
امکان پشتیبان گیری خودکار

FRW-5G

5 گیگابایت فضا
ترافیک نامحدود
60 عدد ایمیل
10 عدد FTP
سرور ویندوز فرانسه
کنترل پنل قدرتمند پلسک
امکان پشتیبان گیری خودکار

FRW-10G

10 گیگابایت فضا
ترافیک نامحدود
70 عدد ایمیل
15 عدد FTP
سرور ویندوز فرانسه
کنترل پنل قدرتمند پلسک
امکان پشتیبان گیری خودکار

Powered by WHMCompleteSolution