سیستم مدیریت محتوای زانیکس

کاملا ایرانی ، بروز ، کارآمد

اطلاع رسانی نقره ای

هسته اصلی نرم افزار
ماژول‌های پایه
مدیریت اخبار
مدیریت مقالات
مدیریت گالری ویدئو
مدیریت دانلود
مدیریت پرسش و پاسخ

اطلاع رسانی طلایی

هسته اصلی نرم افزار
ماژول‌های پایه
مدیریت اخبار
مدیریت مقالات
مدیریت گالری ویدئو
مدیریت گالری صوتی
مدیریت دانلود
مدیریت پرسش و پاسخ
مدیریت سوالات متداول
مدیریت پیوندها
مدیریت تبلیغات
پرداخت اینترنتی بدون فروشگاه

اطلاع رسانی پلاتینیوم

هسته اصلی نرم افزار
ماژول‌های پایه
مدیریت اخبار
مدیریت مقالات
مدیریت گالری ویدئو
مدیریت گالری صوتی
مدیریت دانلود
مدیریت پرسش و پاسخ
مدیریت سوالات متداول
مدیریت پیوندها
مدیریت تبلیغات
ارسال خبرنامه
مدیریت RSS
مدیریت اعضاء
سیستم چند مدیره
پرداخت اینترنتی بدون فروشگاه
مدیریت بخش‌ها جدید توسط کاربر
مدیریت پوسته
مدیریت پوسته پیشرفته

معرفی محصول برنزی

هسته اصلی نرم افزار
ماژول‌های پایه
مدیریت اخبار
پرداخت اینترنتی بدون فروشگاه
مدیریت پوسته

معرفی محصول نقره ای

هسته اصلی نرم افزار
ماژول‌های پایه
مدیریت اخبار
مدیریت مقالات
مدیریت گالری ویدئو
مدیریت سوالات متداول
مدیریت پیوندها
مدیریت تبلیغات
پرداخت اینترنتی بدون فروشگاه
مدیریت پوسته
مدیریت پوسته پیشرفته

فروشگاه اینترنتی پایه

هسته اصلی نرم افزار
ماژول‌های پایه
مدیریت اخبار
مدیریت مقالات
مدیریت گالری ویدئو
مدیریت گالری صوتی
مدیریت دانلود
مدیریت پرسش و پاسخ
مدیریت سوالات متداول
مدیریت پیوندها
مدیریت تبلیغات
مدیریت RSS
مدیریت اعضاء
سیستم چند مدیره
پرداخت اینترنتی بدون فروشگاه
مدیریت پوسته
مدیریت پوسته پیشرفته

فروشگاه اینترنتی طلایی

هسته اصلی نرم افزار
ماژول‌های پایه
مدیریت اخبار
مدیریت مقالات
مدیریت گالری ویدئو
مدیریت گالری صوتی
مدیریت دانلود
مدیریت پرسش و پاسخ
مدیریت سوالات متداول
مدیریت پیوندها
مدیریت تبلیغات
ارسال خبرنامه
مدیریت RSS
مدیریت اعضاء
سیستم چند مدیره
پرداخت اینترنتی بدون فروشگاه
مدیریت پوسته
مدیریت پوسته پیشرفته

فروشگاه اینترنتی پلاتینیوم

هسته اصلی نرم افزار
ماژول‌های پایه
مدیریت اخبار
مدیریت مقالات
مدیریت گالری ویدئو
مدیریت گالری صوتی
مدیریت دانلود
مدیریت پرسش و پاسخ
مدیریت سوالات متداول
مدیریت پیوندها
مدیریت تبلیغات
ارسال خبرنامه
مدیریت RSS
مدیریت اعضاء
سیستم چند مدیره
پرداخت اینترنتی بدون فروشگاه
مدیریت بخش‌ها جدید توسط کاربر
مدیریت پوسته
مدیریت پوسته پیشرفته

پورتال نقره ای
پورتال طلایی
پورتال پلاتینیوم
سیستم مدیریت محتوای ویژه

Powered by WHMCompleteSolution