هاست کلود لینوکس ایران

IRCL-100


 
1,275,000ريال
سالانه

100 مگابایت فضا
1 گیگابایت ترافیک در ماه
10 عدد ایمیل
1 عدد FTP
سرور لینوکس ایران
کلود لینوکس
فایروال لایه 7
کنترل پنل قدرتمند پلسک


IRCL-200


 
1,445,000ريال
سالانه

200 مگابایت فضا
2 گیگابایت ترافیک در ماه
20 عدد ایمیل
2 عدد FTP
سرور لینوکس ایران
کلود لینوکس
فایروال لایه 7
کنترل پنل قدرتمند پلسک


IRCL-500


 
2,550,000ريال
سالانه

500 مگابایت فضا
5 گیگابایت ترافیک در ماه
30 عدد ایمیل
1 عدد FTP
سرور لینوکس ایران
کلود لینوکس
فایروال لایه 7
کنترل پنل قدرتمند پلسک


IRCL-1GB


 
3,230,000ريال
سالانه

1 گیگابایت فضا
10 گیگابایت ترافیک در ماه
40 عدد ایمیل
5 عدد FTP
سرور لینوکس ایران
کلود لینوکس
فایروال لایه 7
کنترل پنل قدرتمند پلسک


IRCL-2GB


 
4,675,000ريال
سالانه

2 گیگابایت فضا
20 گیگابایت ترافیک در ماه
50 عدد ایمیل
8 عدد FTP
سرور لینوکس ایران
کلود لینوکس
فایروال لایه 7
کنترل پنل قدرتمند پلسک


IRCL-5GB


 
7,990,000ريال
سالانه

5 گیگابایت فضا
50 گیگابایت ترافیک در ماه
60 عدد ایمیل
10 عدد FTP
سرور لینوکس ایران
کلود لینوکس
فایروال لایه 7
کنترل پنل قدرتمند پلسک


IRCL-10GB


 
93,500,000ريال
سالانه

10 گیگابایت فضا
100 گیگابایت ترافیک در ماه
70 عدد ایمیل
15 عدد FTP
سرور لینوکس ایران
کلود لینوکس
فایروال لایه 7
کنترل پنل قدرتمند پلسک


Powered by WHMCompleteSolution