هاست کلود لینوکس ایران

IRCL-100

100 مگابایت فضا
1 گیگابایت ترافیک در ماه
10 عدد ایمیل
1 عدد FTP
سرور لینوکس ایران
کلود لینوکس
فایروال لایه 7
کنترل پنل قدرتمند پلسک

IRCL-500

500 مگابایت فضا
5 گیگابایت ترافیک در ماه
30 عدد ایمیل
1 عدد FTP
سرور لینوکس ایران
کلود لینوکس
فایروال لایه 7
کنترل پنل قدرتمند پلسک

IRCL-1GB

1 گیگابایت فضا
10 گیگابایت ترافیک در ماه
40 عدد ایمیل
5 عدد FTP
سرور لینوکس ایران
کلود لینوکس
فایروال لایه 7
کنترل پنل قدرتمند پلسک

IRCL-2GB

2 گیگابایت فضا
20 گیگابایت ترافیک در ماه
50 عدد ایمیل
8 عدد FTP
سرور لینوکس ایران
کلود لینوکس
فایروال لایه 7
کنترل پنل قدرتمند پلسک

IRCL-5GB

5 گیگابایت فضا
50 گیگابایت ترافیک در ماه
60 عدد ایمیل
10 عدد FTP
سرور لینوکس ایران
کلود لینوکس
فایروال لایه 7
کنترل پنل قدرتمند پلسک

IRCL-10GB

10 گیگابایت فضا
100 گیگابایت ترافیک در ماه
70 عدد ایمیل
15 عدد FTP
سرور لینوکس ایران
کلود لینوکس
فایروال لایه 7
کنترل پنل قدرتمند پلسک

Powered by WHMCompleteSolution