بسته های ویژه مدیریت محتوا

به همراه دامنه ، هاست و پشتیبانی یکساله رایگان

بسته اطلاع رسانی طلایی

هاست یکساله رایگان
دامنه رایگان
پشتیبانی یکساله رایگان
هسته اصلی نرم افزار
ماژول‌های پایه
مدیریت اخبار
مدیریت مقالات
مدیریت گالری ویدئو
مدیریت گالری صوتی
مدیریت دانلود
مدیریت پرسش و پاسخ
مدیریت سوالات متداول
مدیریت پیوندها
مدیریت تبلیغات
پرداخت اینترنتی بدون فروشگاه

بسته اطلاع رسانی نقره ای

هاست یکساله رایگان
دامنه رایگان
پشتیبانی یکساله رایگان
هسته اصلی نرم افزار
ماژول‌های پایه
مدیریت اخبار
مدیریت مقالات
مدیریت گالری ویدئو
مدیریت گالری صوتی
مدیریت دانلود
مدیریت پرسش و پاسخ
مدیریت سوالات متداول
مدیریت پیوندها
مدیریت تبلیغات
پرداخت اینترنتی بدون فروشگاه

بسته اطلاع رسانی پلاتینیوم

هاست یکساله رایگان
دامنه رایگان
پشتیبانی یکساله رایگان
هسته اصلی نرم افزار
ماژول‌های پایه
مدیریت اخبار
مدیریت مقالات
مدیریت گالری ویدئو
مدیریت گالری صوتی
مدیریت دانلود
مدیریت پرسش و پاسخ
مدیریت سوالات متداول
مدیریت پیوندها
مدیریت تبلیغات
ارسال خبرنامه
مدیریت RSS
مدیریت اعضاء
سیستم چند مدیره
پرداخت اینترنتی بدون فروشگاه
مدیریت بخش‌ها جدید توسط کاربر
مدیریت پوسته
مدیریت پوسته پیشرفته

بسته معرفی محصول برنزی

هاست یکساله رایگان
دامنه رایگان
پشتیبانی یکساله رایگان
هسته اصلی نرم افزار
ماژول‌های پایه
مدیریت اخبار
پرداخت اینترنتی بدون فروشگاه
مدیریت پوسته

بسته معرفی محصول نقره ای

هاست یکساله رایگان
دامنه رایگان
پشتیبانی یکساله رایگان
هسته اصلی نرم افزار
ماژول‌های پایه
مدیریت اخبار
مدیریت مقالات
مدیریت گالری ویدئو
مدیریت دانلود
مدیریت پرسش و پاسخ

بسته فروشگاه اینترنتی پایه

هاست یکساله رایگان
دامنه رایگان
پشتیبانی یکساله رایگان
هسته اصلی نرم افزار
ماژول‌های پایه
مدیریت اخبار
مدیریت مقالات
مدیریت گالری ویدئو
مدیریت گالری صوتی
مدیریت دانلود
مدیریت پرسش و پاسخ
مدیریت سوالات متداول
مدیریت پیوندها
مدیریت تبلیغات
مدیریت RSS
مدیریت اعضاء
سیستم چند مدیره
پرداخت اینترنتی بدون فروشگاه
مدیریت پوسته
مدیریت پوسته پیشرفته

بسته فروشگاه اینترنتی طلایی

هاست یکساله رایگان
دامنه رایگان
پشتیبانی یکساله رایگان
هسته اصلی نرم افزار
ماژول‌های پایه
مدیریت اخبار
مدیریت مقالات
مدیریت گالری ویدئو
مدیریت گالری صوتی
مدیریت دانلود
مدیریت پرسش و پاسخ
مدیریت سوالات متداول
مدیریت پیوندها
مدیریت تبلیغات
ارسال خبرنامه
مدیریت RSS
مدیریت اعضاء
سیستم چند مدیره
پرداخت اینترنتی بدون فروشگاه
مدیریت پوسته
مدیریت پوسته پیشرفته

بسته فروشگاه اینترنتی پلاتینیوم

هاست یکساله رایگان
دامنه رایگان
پشتیبانی یکساله رایگان
هسته اصلی نرم افزار
ماژول‌های پایه
مدیریت اخبار
مدیریت مقالات
مدیریت گالری ویدئو
مدیریت گالری صوتی
مدیریت دانلود
مدیریت پرسش و پاسخ
مدیریت سوالات متداول
مدیریت پیوندها
مدیریت تبلیغات
ارسال خبرنامه
مدیریت RSS
مدیریت اعضاء
سیستم چند مدیره
پرداخت اینترنتی بدون فروشگاه
مدیریت بخش‌ها جدید توسط کاربر
مدیریت پوسته
مدیریت پوسته پیشرفته

Powered by WHMCompleteSolution