هاست ویندوز ایران

امن، سریع و مطمئن

IRW-100


 
1,530,000ريال
سالانه

100 مگابایت فضا
1 گیگابایت ترافیک در ماه
10 عدد ایمیل
1 عدد FTP
سرور ویندوز ایران
کنترل پنل قدرتمند پلسک
امکان پشتیبان گیری خودکار


IRW-200


 
1,615,000ريال
سالانه

200 مگابایت فضا
2 گیگابایت ترافیک در ماه
20 عدد ایمیل
2 عدد FTP
سرور ویندوز ایران
کنترل پنل قدرتمند پلسک
امکان پشتیبان گیری خودکار


IRW-500


 
2,805,000ريال
سالانه

500 مگابایت فضا
5 گیگابایت ترافیک در ماه
30 عدد ایمیل
1 عدد FTP
سرور ویندوز ایران
کنترل پنل قدرتمند پلسک
امکان پشتیبان گیری خودکار


IRW-1GB


 
3,485,000ريال
سالانه

1 گیگابایت فضا
10 گیگابایت ترافیک در ماه
40 عدد ایمیل
5 عدد FTP
سرور ویندوز ایران
کنترل پنل قدرتمند پلسک
امکان پشتیبان گیری خودکار


IRW-2GB


 
4,930,000ريال
سالانه

2 گیگابایت فضا
20 گیگابایت ترافیک در ماه
50 عدد ایمیل
8 عدد FTP
سرور ویندوز ایران
کنترل پنل قدرتمند پلسک
امکان پشتیبان گیری خودکار


IRW-5GB


 
8,245,000ريال
سالانه

5 گیگابایت فضا
50 گیگابایت ترافیک در ماه
60 عدد ایمیل
10 عدد FTP
سرور ویندوز ایران
کنترل پنل قدرتمند پلسک
امکان پشتیبان گیری خودکار


IRW-10GB


 
12,325,000ريال
سالانه

10 گیگابایت فضا
100 گیگابایت ترافیک در ماه
70 عدد ایمیل
15 عدد FTP
سرور ویندوز ایران
کنترل پنل قدرتمند پلسک
امکان پشتیبان گیری خودکار


IRW-15GB


 
15,725,000ريال
سالانه

15 گیگابایت فضا
150 گیگابایت ترافیک در ماه
150 عدد ایمیل
15 عدد FTP
سرور ویندوز ایران
کنترل پنل قدرتمند پلسک
امکان پشتیبان گیری خودکار


IRW-25


 
400,000ريال
سالانه

به منظور استفاده از ریدایرکت


Powered by WHMCompleteSolution